Health-Manager

Health-Manager er et planlægnings- og booking system til sygeplejeklinikkerne. Det har været afprøvet og er nu i drift på flere klinikker.

Via Health-Manager kan sygeplejersken eller behandleren let og enkelt booke én eller gentagende aftaler i sin egen kalender. Samtidig kan sygeplejersken eller behandleren se og booke i alle af kommunens klinikker.

Casen på klinikkerne har vist, at de ved brug af Health-Manager kan have flere patienter pr. dag pr. sygeplejerske/behandler i forhold til de klinikker, som ikke bruger Health-Manager.

Implementeringen har været en stor succes, hvilket har medført, at Life-Partners A/S videreudvikler systemet i samarbejde med Aabenraa Kommune. Det kommer til at indeholde en borger- og sundhedsportal, som skal udvide selvbetjeningen for borgeren, som herved får medindflydelse på eget behandlingsforløb.

Her er et par af de forbedringer og tilføjelser, som kommer i version 2:

  • Tilkendegivelse af fremmøde via sygesikringsbevis i venteværelset
  • Infoskærm
  • Borger- og Sundhedsportal
  • Mulighed for, at borgeren selv kan booke og ændre behandlingstider
  • Borgeren kan følge sit behandlingsforløb
  • Optimeret brugerflade og booking-flow
  • Rapporteringsservice