Life-Manager

Life-Manager er en innovativ kommunikations-platform for social- og sundhedsområdet til optimering af planlægning og kommunikation, for beboere, pårørende, og medarbejdere i mellem.
Visionen for Life-Manager er at skabe værdi for borgeren ved at give en oplevelse af øget selvstændighed, medindflydelse og selvhjulpenhed. Det øger trygheden hos borgeren at have bedre kontaktmuligheder til pårørende og plejepersonale i dagligdagen.

For at læse mere om Life-Manager klik her