Om Life-Partners

Virksomheden Life-Partners A/S

I 2009 blev Life-Partners A/S grundlagt med den overordnede hensigt at skabe unikke IT-løsninger, som imødekommer de stadigt skiftende behov for overblik, planlægning og kommunikation i såvel sundheds- og pleje/omsorgsbranchen.

Forretningsfilosofien bygger på den ”vandrende profil”, der betyder, at Life-Partners A/S tilstræber at skabe IT-løsninger, som gør kunden eller borgeren til centrum for en vedvarende relation – og dermed skaber værdi for alle parter.

Life-Partners A/S har sidenhen udviklet sig til at være en kompetent og professionel udviklings- og samarbejdspartner inden for sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.

Life-Partners A/S tilbyder et IT-totalkoncept som skal sikre alle parter i en virksomhed en hurtigere og sikker kommunikation, samt smidige forretningsprocesser i form af optimeret planlægning og ressourcestyring.

Life-Partners A/S modtog i 2014 den dansk/tyske Innovationspris for innovationsgraden og konceptet Life-Manager, som er baseret på Life-Partners kerneplatform.

Kunderne har blandt andet valgt Life-Partners på grund af følgende udsagn;
Innovativitet, Fleksibilitet, Effektivitet, Ærlighed, Ydmyghed, Ansvarlighed, Økonomi.